Thông tin sản phẩm

Gấp Cuối ống LDPE 20mm được làm từ vật liệu nhưa cao cấp, độ bền cao, dễ dàng sử dụng, được dùng để gấp chặn ống 20.