Thông tin sản phẩm

Trọn bộ tưới cây nhỏ giọt 8 tia 20 béc gồm:

– 1 khớp nối vòi trực tiếp nối nhanh với vòi nước ren ngoài 21- 27mm.

– 1ầu nối nhanh vòi nước có đai siết 16 m m

– 20m dây pvc 6mm mềm – Dễ dàng thao tác lắp đặt.

– 20 đầu béc 8 tia đỏ – có thể điều chỉnh được lưu lượng bán kính tưới

– 20 que móc đỡ béc.

– 19 tê chia 3 ống 6mm